Långsiktiga och kortsiktiga mål

Mitt mål på lång sikt är att expandera min verksamhet till att bli Örebros bästa finsnickeri. På kort sikt vill jag bara göra alla mina kunder nöjda.

Med vänlig hälsning, Charlotta